Elafgifter – Hvad er det, hvem betaler jeg det til, og hvordan er det med priserne i 2024?

Elafgiften blev indført for at få forbrugerne til at bruge mindre el og derved belaste miljøet mindre. Derudover benyttes indtægterne fra elafgiften også til at vedligeholde elnettet. Elafgift kan i store træk sammenlignes med de afgifter, der bl.a. er på spiritus, tobak, øl og vin.

Skrevet af
Philip Puggaard
Energioptimering

Elafgifter er en tarif/skat, som du som forbruger betaler til staten, når du køber elektricitet. Det er en afgift, alle i Danmark betaler og opgøres i kilowatt-timer (kWh). Elafgiften har haft store udsving de sidste par år, overvejende på grund af energikrisen. EU’s minimumssats er 0,8 øre pr. kWh. I Danmark har der både været store opjusteringer og nedslag i elafgiften.

Siden oktober 2023 har danskerne betalt 69,7 øre pr. kWh i elafgift.  

Elafgiften blev indført for at få forbrugerne til at bruge mindre el og derved belaste miljøet mindre. Derudover benyttes indtægterne fra elafgiften også til at vedligeholde elnettet. Elafgift kan i store træk sammenlignes med de afgifter, der bl.a. er på spiritus, tobak, øl og vin.  

Afgiften er ens for alle – også alligevel. Du kan faktisk få en refusion eller helt frataget din elafgift, hvis du bruger mere end 4.000 kWh og bruger el som din primære opvarmningskilde; har en ladestander og en el-bil; bruger egenproduceret strøm fra dine solceller (denne er afgiftsfri).  

Så står du fx overfor at skulle have ny bil, så kan der være en fidus i at købe en el-bil og anskaffe sig en ladestander. Så kan du få reduceret din elafgift – et tiltag der er indført for at fremme den grønne udvikling og få flere elbiler på gaden.

Elafgiften i 2024 – hvad har ændret sig?

I juli 2022 rullede Skatteministeriet elafgiftsloven ud på bagkant af energikrisen. Elafgiftsloven betød, at man fra 2022 havde en ambition om langsomt at sænke elafgiften hvert halvår, efter energikrisen havde ramt. Denne plan har dog været ændret en del allerede. I det første halvår af 2023 var elafgiften 0,8 øre/kWh, da inflationen ramte, for at sikre, at el stadig var foretrukket foran andre energikilder.  

Elafgiftsloven og dens dertilhørende satser dikterede tilbage i 2022, at vi pr. 1/1/2024 ville have en elafgift på 70,1 øre/kWh. Men fordi planen og priserne også skal tage højde for inflation, så er den blevet indekseret.  

Det betyder, at forbrugere i Danmark fremover vil komme til at betale 76,1 øre/kWh. Prisen på elafgiften stiger altså, hvilket kan være forvirrende, når nu den oprindelige plan var, at den skulle falde hvert år. Men inflation, vinterhjælpen i starten af 2023 og energikrisens efterladenskaber på elektricitetslandskabet gør altså, at prisen ikke kommer til at være lige så lav som planen oprindeligt havde antydet.

Hvem er mit forsyningsselskab, og hvorfor er priserne forskellige?

Dit forsyningsselskab er det selskab, der leverer elektricitet til din bolig eller virksomhed. Der er mange forskellige forsyningsselskaber i Danmark, og priserne på el varierer derfor fra selskab til selskab. Du kan finde dit netselskab hér:

Priserne på el består af to komponenter. Elprisen, som er den pris, du betaler for selve elektriciteten. Elprisen fastsættes af markedet og varierer derfor afhængigt af udbud og efterspørgsel. Elafgifterne, som er de afgifter, der betales oveni elprisen. Elafgifterne er fastsat af staten og er de samme for alle forsyningsselskaber.  

Der er en række faktorer, der kan påvirke priserne på el. Elprisen på verdensmarkedet påvirker elprisen i Danmark, da Danmark importerer en del elektricitet. Udbuddet og efterspørgslen på el i Danmark påvirker også elprisen. For eksempel kan en kold vinter føre til højere elpriser, da der er større efterspørgsel efter elektricitet til opvarmning. Forsyningsselskabets omkostninger. Forsyningsselskaberne har forskellige omkostninger til at producere og levere elektricitet. Disse omkostninger kan påvirke priserne på el.

Hvad kan du gøre for at spare på elregningen?

Der er en række ting, du kan gøre for reducere dit elforbrug. Du kan reducere dit elforbrug ved at

  • Slukke for lyset, når du forlader et rum.
  • Bruge energibesparende apparater.
  • Købe energibesparende pærer.
  • Installere solceller og batterier, så du kan producere din egen strøm samt købe strøm, når priserne er bedst. Hvis du vil vide mere om solceller, kan du læse mere her.
  • Skift forsyningsselskab. Du kan sammenligne priser på el hos forskellige forsyningsselskaber og finde det selskab, der tilbyder den bedste pris.
  • Få en elaftale med fastpris. En elaftale med fastpris giver dig en vis sikkerhed mod prisstigninger.

Få et tilbud fra EasyGreen

Det kan du forvente:

group icon

Snak med en energirådgiver

house icon

Sammen skræddersyer vi en løsning

mail icon

Du modtager et tilbud

Thank you! Your submission has been received!
Noget gik galt. Tjek venligst om alt er indtastet korrekt.